Hälsporre

Många har säkert hört ordet hälsporre men vad är det som så många verkar drabbas av?

Vid tyngre eller ensidig belastning kan en överbelastningsskada uppkomma på senstråket som fäster på undersidan av hälbenet. Ibland, oftast efter längre tids besvär, kan även ett benutskott bildas på den främre delen på undersidan av hälbenet, en så kallas sporre, därav namnet hälsporre.

En av de vanligare orsakerna till att smärta under hälen uppkommer är ökad mängd träning eller aktivitet med dåliga eller nya skor. Smärtan kan även uppkomma plöstligt och av okänd orsak.

Smärtan är oftast förlagd till den främre delen av hälbenet på undersidan av foten. Det kan även smärta på undersidan av hela foten eller ge en strålande smärta från hälbenet och fram till mellanfoten.

Vid de flesta fall finns ingen sporre på hälbenet utan det är själva senfästet som är överansträngt och inflammerat som ger smärtan. Detta brukar kallas för plantar fasciit.

Symtom:

- Igångsättningssmärta: smärta vid de första stegen på morgonen eller efter stilla sittande. Smärtan brukar kunna avta efter några steg när man har kommit igång.

- Belastningssmärta: värk vid för mycket belastning och värk efter belastning.

Behandling:

- Man kan göra viss egenbehandling som att avstå från den akvititet som smärtar, t.ex. löpning samt långa promenader. Använda bra skor som ger en god stötdämpning. Inlägg i skorna. Stretcha undersidan av foten.

- Vad kan en kiropraktor hjälpa till med? En kiropraktor undersöker foten för att ta reda på vad smärtan beror på, om det finns någon led som har en begränsad rörlighet så utförs då en ledjystering så att rörligheten återskapas. Kiropraktorn hjälper även till med att lägga upp ett bra program efter dina förutsättningar som innefattar olika stretch- och träningsövningar samt allmänna tips och råd, för att snabbare kunna bli av med sina smärtor. Vi på Solna kiropraktorklinik använder oss även av en medicinsk laser för att dämpa den inflammation som har uppkommit och för att påskynda läkningsprocessen. Många av våra patienter märker en klar förbättring redan inom 1-2 behandlingar.  

Hur lång tid tar det för smärtan att försvinna?

- Längden för den tid det tar för att bli av med sina smärtor varierar en hel del, mycket beroende på hur länge smärtorna har funnits samt hur duktigt du som patient är på att utföra dina hemövningar som du får.

- Prognosen är god på långsikt och majoriteten blir bra inom 6-12 månader.  

Vad kan man göra vid väldigt långdragna besvär?

- i långdragna fall så kan ibland läkarna ge en lokal kortisoninjektion och i mycket sällsynta fall så kan även opereration krävas. Operationen kallas för tenotomi och innebär en avskärning av plantarfascian under foten.  

 

 

 

9 Nov 2017