Skuldra Arm Axel Armbåge Hand

Kiropraktorbehandling av skuldra, axel, armbåge & hand samt karpaltunnelsyndrom

Vi behandlar symtom som uppstått lokalt i någon av dessa regionerna eller symtom i hela armen, från nacken ner i armen ut till fingrarna. Musarm är ett exempel där kontorsarbete framför datorn ger nervsmärta som känns i hela armen. Besvären är ofta av funktionell art och går därför att behandla med kiropraktorns behandlingsmetoder. Behandlingen görs ofta i flera olika regioner i armen, skuldran och nacken även om symtomem är lokala.

"Double crush syndrome" innebär att om en nerv är irriterad på en nivå blir den känsligare för irritation på andra nivåer. Om man t ex har ett problem i nacken som irriterar nerverna som går från nacken ned i armen behövs endast en mindre störning i handen eller i armbågen för att symtom ska uppstår där också. Omvänt kan ett karpaltunnelsyndrom öka känsligheten för nervirritation i nacken. Vid smärttillstånd i armen ingår alltid kontroll av nacken och bröstryggen.

Skuldran består av skulderbladet, nyckelbenet och dess förbindelse med bröstkorgen, bröstbenet och överarmen. Besvär som kan behandlas av kiropraktor kan uppstå av felaktig funktion, dysfunktion, i leden mellan nyckelbenet och bröstbenet (sternoklavikularleden), leden mellan nyckelbenet och skulderbladet (akromioklavikularleden), förbindelsen mellan skulderbladet och bröstkorgen samt i leden mellan skulderbladet och överarmen, (axelleden, glenohumeralleden). Ledjustering kan utföras av kiropraktor i dessa leder precis som i ryggens leder. Behandling och rehabilitering kan också rikta sig mot muskulär obalans i skulderregionen, t ex massagetekniker, trycktekniker (akupressur), töjning och träning.

Axelleden är en rörlig led där bra muskulär balans är viktigt för att rörelserna ska ske koordinerat. Vid undersökning av smärta i axelregionen hittar man ofta rörelser som hindras av spända/korta muskler och som ger inklämning vid rörelser med armen. Behandlingen inriktar sig primärt mot orsaken till muskulär obalans. Rehabilitering och hemstretching kan vara en viktig del. Kiropraktorbehandling i själva axelleden görs endast i orörliga rörelseriktningar.

Problem i armbågens leder (mellan över- och underarm eller mellan underarmsbenen) kan bidra till samt orsaka tennisarmbåge, golfarmbåge och diffusa armbågsbesvär. Kiropraktisk ledjustering normaliserar ledrörligheten och minskar därigenom rörelserelaterad smärta, muskelspänning och inflammation.

handleden, handen och fingrarna ingår 29 ben med förbindelser. Dysfunktion, låsning, inklämning, spänningar, rörelseförmåga, smärtande rörelser kan behandlas med kiropraktisk ledjustering, mobilisering, mjukdelsbehandling, träning och stretching.

Karpaltunnelsyndrom är en irritation av medianusnerven i handleden där den passerar genom karpaltunneln, en tunnel som utgörs av handlovsskelettet och ledbanden i handloven där nerver och senor passerar till handen. När karpaltunneln är inflammerad kan ökat tryck irritera medianusnerven.

Symtom:

  • Stickningar, domning, och svaghet i händerna
  • Smärta i fingrar eller handflatan—mest i tummen, pek-, lång- och ringfinger. Om det känns i lillfingret kanske det inte är karpaltunnelsyndrom.
  • Smärta i underarm, eventuellt upp till skuldran.
  • Smärta som du kan vakna av på natten.
  • Svårighet att greppa, speciellt om små saker.
  • Svaghet i tummen.

Då det finns olika tillstånd som liknar karpaltunnelsyndrom och för att det finns olika förklaringar till att du känner smärta, kan ett antal olika behandlingar övervägas. Beslutet om vilken behandling som passar bäst ska fattas mot bakgrund av vad du själv föredrar, undersökningsresultat, erfarenheter från tidigare behandlingar av andra patienter med liknande tillstånd och den vetenskapliga grund som finns

KIROPRAKTISK LEDJUSTERING av karpaltunneln, handloven, halsryggen och andra leder hjälper personer med karpaltunnelsyndrom. Behandlingen kallas också för ledjustering och syftar till att minska trycket i handen och att öka funktionen i lederna.

HANDLEDSSTÖD stabiliserar och minskar de rörelser och positioner som irriterar nerven. Handledsstöd som man har på natten kan minska nattliga symtom, det kan också fungera att ha på stödet dygnet runt. Hur länge du behöver använda stödet och vilken typ av stöd du behöver avgörs vid undersökning på kliniken.

TRÄNING kan hjälpa vid karpaltunnelsyndrom. Träningen och stretching hjälper genom att musklerna i handen, nacken och skuldran. Ökad blodgenomströmning kan också vara bra. Uppmjukning och uttöjning av ledbanden i handleden kan minska trycket. Lämpliga övningar utprovas efter undersökning på kliniken utifrån dina behov.

HANDLEDSMOBILISERING innebär att normalisera ledernas rörlighet och mjukdelarnas flexibilitet i handleden.