Ont i Nacken

Nackspärr, smärta i nacken

 

Vid akut nacksmärta (nackspärr) syftar behandlingen till att minska smärtan och återställa rörligheten. Försiktiga manipulationer kan utföras i nedre delen av nacken eller övre delen av bröstryggen bort från smärtande rörelseriktning eller om tillståndet tillåter det kan manipulation utföras direkt mot inklämda och orörliga nackleder. Mjukdelsbehandling (olika slags massagetekniker) och akupressur gör för att återställa muskulaturens flexibilitet och avslappningsförmåga. Det finns träningsövningar som kan göras även vid riktigt svår nacksmärta som gör att rehabiliteringen går snabbare.

Vid kroniska besvär eller återkommande akuta nackspärr görs en analys av hela kroppens funktion. Ofta sitter felet i samma område som symtomen finns, men ibland kan problemen orsakas av dysfunktion i leder långt ifrån, t ex i bröstryggen, käkleden, skuldra eller leder i armen. Det är vanligt att lederna i mellersta nacken är överrörliga och muskulärt okoordinerade och att lederna ovanför och nedanför är stela och sneda. Behandlingen består av specifik ledjustering mot orörliga och sneda leder, inte bara i smärtområdet utan också på andra ställen i kroppen där det behövs. Specifik rehabiliteringsträning görs i områden med överrörliga leder och o-koordinerade muskler.

Nacksmärta är den näst vanligaste sökorsaken på Solna Kiropraktorklinik efter ländryggssmärta. Ofta finns det inte någon direkt förklaring till varför besvären uppkom, men väldigt vanligt är att stress och arbetsposition utlöst besvären. Besvären kan komma akut, vara återkommande, kroniska (långvariga) och besvären är ofta associerade med värk i skuldrorna, axlarna, armar samt samtidig huvudvärk. En stor internationell studie som varat i 7 år blev klar i februari 2008 (The Bone and Joint Decade 2000-2010, Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders, publicerad i Spine). Studien kommer bland annat fram till följande råd till patienter med nacksmärta:

  • Håll dig så aktiv som du kan och försök att minska stressnivån.
  • Det finns ofta inte bara en enda förklaring till nacksmärtan.
  • Var försiktig med behandlingar som lovar för mycket.
  • Ofta behövs kombinationer av behandlingar. Studien visar att akupunktur, nackmanipulation och massage är bra behandlingar, samt träning, smärtutbildning, nackmobiliseringar, laserbehandling och smärtstillande medicin. Ultraljud och nackkragar rekommenderas inte.
  • Det är ökad risk att få tillbaka nackbesvären om man en gång fått dem.
  • Långa behandlingsserier är inte associerade med bättre resultat. Man ska märka förbättring efter 2-4 veckor om behandlingen passar dig.
  • Det finns för lite forskning om vad som kan förebygga och vad som inte förebygger nacksmärta, det gäller ergonomi, nackkuddar, hållningsförbättringar mm. Det går inte att förutsäga vilket som fungerar.