Migrän

Kiropraktorbehandling av migrän

I den vetenskapliga tidskriften Journal of Chiropractic Medicine presenterades i juni 2008 (Vol. 7, Iss. 2, pp. 66-70) en beskrivning av kiropraktorbehandling vid migrän och ett förslag till framtida studier för att ytterligare forska om vilka migränpatienter som blir hjälpta av kiropraktik.

I studien beskrivs kiropraktorbehandling av en 72 årig kvinna med en 60-årig historik av migrän med illamående, kräkningar, ljus och ljudkänslighet. I snitt drabbades kvinnan, innan kiropraktorbehandlingen, av migränanfall 1-2 gånger per vecka, inklusive illamående, kräkningar, ljus och ljudkänslighet. Varje anfall varade i 1-3 dagar. Efter kiropraktorbehandling med ledjustering försvann migränanfallen helt. Patienten var övertygad om att inga andra livsstilsförändringar kunde ha bidragit till förbättringen. Patienten uppgav också att medicineringen minskades med 100%. Efter en 7-års uppföljning hade fortfarande inte ett enda migränanfall inträffat.

Forskarna drar slutsatsen att det kan finnas en subgrupp av migränpatienter som svarar positivt på kiropraktisk ledjustering. Ett enda patientfall representerar inte något högt vetenskapligt värde, men man kan ändå överväga att prova behandlingen för vissa kroniska migränfall som inte svarar positivt på läkemedlesbehandling eller för de patienter som föredrar alternativa behandlingar.