Kramp

Det finns olika former av kramp. Kramp i samband med idrott eller smärtande kramp nattetid är vad många först tänker på. Sendrag eller krampande muskler i samband med ryggskott eller nackspärr är andra former av muskelkramp.

Kramp är en muskelsammandragning som kan bero på olika saker. Orsaken till kramp är i många fall okänd. Brist på vätska, magnesium och kalcium samr syrebrist nämns ofta. Muskeltrötthet eller muskelbristning, påverkan på nerverna eller nervreceptorer är andra möjliga förklaringar.
Nattlig smärtande kramp är vanligare hos personer som lider av spinal stenos (förträngning i ryggraden som trycker på nerverna).

Då det finns olika orsaker finns det också olika behandlingar. Ibland kan det bli bättre av att töja ut den krampade muskeln, massage kan också fungera. Kramp kan förebyggas genom att se till att det inte blir vätskebrist eller brist på salter.

I vissa fall kan kiropraktisk behandling lindra eller helt ta bort krampsymtom. Om krampen orsakas av en funktionell störning som påverkar nervsystemets kontroll av muskelfunktionen fungerar kiropraktik. Det finns patientfallsbeskrivningar som visar att behandlingen fungerar i vissa fall, men ingen undersökning som vetenskapligt prövat effekten av kiropraktorbehandling vid kramp. Man kan prova kiropraktisk behandling vid vissa krampsymtom om undersökningen som kiropraktorn gör påvisar én funktionell störning i rörelseorganen.

När det gäller kramp i samband med idrott kan kiropraktik prövas i förebyggande syfte för att optimera led- och muskelfunktion så att muskeltrötthet minskar.