Huvudvärk

Huvudvärk, tinnitus

Nackorsakad (cervikogen) huvudvärk

Cervikogen huvudvärk (nackorsakad huvudvärk) och spänningshuvudvärk minskar eller försvinner helt efter behandling av kiropraktor. Även andra former av huvudvärk kan minska, t ex migrän och Hortons (klusterhuvudvärk) huvudvärk.
Nackorsakad huvudvärk är, som namnet antyder, värk som kommer från försämrad funktion (dysfunktion) i nacken (cervikalryggen). 1995 hittade ett forskarteam (1) i Baltimore i USA som undersökte nackstrukturerna en anatomisk koppling som kan förklara orsaken till cervikogen huvudvärk—en bindvävsbrygga mellan en muskel i nacken (rectus capitis posterior minor) till membranet som täcker hjärnan och ryggmärgen (dura mater).

1. Hack GD, med flera. “Anatomic Relation Between the Rectus Capitis Posterior Minor Muscle and the Dura Mater.” Spine. 1995; Vol. 20, No. 23, pp. 2484-2486.

Symptom:
- Huvudvärk
- Minskad rörlighet i nacken
- Smärta i skuldran, nacken och/eller smärta ut till armarna

Tillstånd med liknande symptom:
- Migrän
- Spänningshuvudvärk.
- Klusterhuvudvärk

Behandling

Då det finns olika tillstånd som liknar cervikogen huvudvärk och för att det finns olika förklaringar till att du känner smärta, kan ett antal olika behandlingar övervägas. Beslutet om vilken behandling som passar bäst ska fattas mot bakgrund av vad du själv föredrar, undersökningsresultat, erfarenheter från tidigare behandlingar av andra patienter med liknande tillstånd och den vetenskapliga grund som finns.

MANIPULATIONSBEHANDLING korrigerar problemet i nacken som ger smärtan. Behandlingen är inte symtomatisk, den riktar sig direkt mot orsaken. Om man inte rättar till problemet i nacken som orsakar din huvudvärk, kommer värken sannolikt att återkomma. Manipulationsbehandling vid cervikogen huvudvärk utförs i lederna i nacken, ryggen eller i lederna i armarna beroende på undersökningsresultaten i ditt fall.

TRÄNING kan hjälpa personer med cervikogen huvudvärk på flera olika sätt. För det första, genom att stärka mjukdelarna i nacken minskas risken för skada och uttröttning. För det andra, träning ökar produktionen av endorfiner, kroppens egna smärtstillande ämne. För det tredje, träning ökar och förbättrar blodflödet vilket kan minska smärtan. Träningsråd till dig baseras på din kondition och dina behov.

HÅLLNINGSTRÄNING kan vara bra om dålig kroppshållning orsakar ökad belastning på lederna och musklerna i nacken. De flesta känner till att dålig hållning inte är bra för ryggen, och det är inte heller bra för nacken då det orsakar felaktig funktion i ledrörligheten i nacken och huvudet samt ökad muskelspänning. Efter en tids träning av din kroppshållning minskar den muskulära belastningen och lederna börjar fungera normalt igen. Detta minskar risken för återkommande huvudvärk.

Tinnitus

Tinnitus är ett vanligt symtom och kan bero på flera olika orsaker. Om besvären orsakats av, eller förvärrats av en nackskada eller muskulär spänning i käken eller övre nacklederna kan kiropraktorbehandling hjälpa vid tinnitus.