Höft Knä Fot

Kiropraktorbehandling av Höft, knä & fot

Vid besvär i höft, knä och fot undersöks alltid hela benet, bäckenet och ryggen. Funktionella besvär som kiropraktorn behandlar kan ge lokal smärta just där störningen är eller symtom i andra områden. En minskad eller ökad fotledsrörlighet kan leda till förändrat rörelsemönster i knä, höft och rygg. Efter en tid kan det ändrade rörelsemönstret medföra ökad belastning och irritation, försämrad koordination, ledbroskförändringar, överrörlighet eller stelhet. Kiropraktorn undersöker därför hela rörelseapparaten för att hitta samtliga funktionella stöningar.

Funktionella besvär i höftleden kan ge värk och smärta i ljumsken eller på utsidan av benet och det kan kännas ner i benet mot knät. Behandlingen består av kiropraktisk ledjustering i höftleden, behandling av höftledsmuskulatur, träning och hemövningar. Oftast behandlas samtidigt ryggen och ibland lederna i knät och foten. Besvären kan ibland likna de man får vid höftledsartros och kiropraktorbehandling kan ofta minska symtomen och öka funktionen om det faktiskt föreligger artros i höftleden.

Knäbesvär kan ibland bero på den typen av dysfunktion som kiropraktorn behandlar. Löparknä, hopparknä samt knäbesvär där strukturella orsaker uteslutits är andra exempel på tillfällen då man kan prova kiropraktorbehandling. Muskulär obalans, stela ledglidrörelser är exempel på dysfunktioner som kan normaliseras med manipulation, mobilisering och hemprogram.

Ankeln och foten är uppbyggd av 28 ben. Den kiropraktiska behandlingen syftar bland annat till att se till att förbindelserna mellan fotbenen upprätthåller fotens form och flexibilitet. Det finns mycket ledkänselnerver i fotlederna som känner av ledernas position och rörelser och styr muskelaktiviteten kroppen vid stående, gående och vid all viktbelastning. En dysfunktion i foten kan ge förändrade nervsignaler och därmed förändrad muskulär kontroll och balans i kroppen.