Gravid

Är du gravid och har ryggont? Läs mer om behandlingen här

Behandlingen syftar oftast till att korrigera felaktig led- och muskelfunktion för att få bort smärtan från bäckenlederna (sacroiliacalederna). Bäckenlederna är lederna mellan korsbenet (det stora triangulära benet längst ned i ryggraden) och bäckenet. Smärta i dessa leder, som naturligt har liten rörlighet, kan komma från överrörlighet (hypermobilitet) alternativt från minskad rörlighet i lederna (hypomobilitet). Ledinflammationer (artros och vissa reumatiska sjukdomar), skador i ligamenten eller ledbrosken kan också utlösa bäckenledssmärta.

Symtom:

  • Smärta i nedre delen av ryggen, höften, ljumsken, och/eller låret
  • Smärtan förvärras vid stående och gående
  • Inflammation i leden kan resultera i stelhet och brännande känsla

Sjukdomar med liknande symtom:

  • Ischias (nervsmärta i benet)
  • Artros (ledförslitning)

Behandling

Då det finns olika tillstånd som liknar mekanisk bäckenledssmärta och för att det finns olika förklaringar till att du känner smärta, kan ett antal olika behandlingar övervägas. Beslutet om vilken behandling som passar bäst ska fattas mot bakgrund av vad du själv föredrar, undersökningsresultat, erfarenheter från tidigare behandlingar av andra patienter med liknande tillstånd och den vetenskapliga grund som finns.

MANIPULATIONSBEHANDLING, som också kallas för ledjusteringar, kan minska trycket och förbättra funktionen i lederna. Det finns olika typer av ledjusteringstekniker, den typen av ledjustering som väljs i ditt fall bestäms utifrån undersökningsresultaten.

BÄCKENBÄLTE, kan rekommenderas i vissa fall. Bältet spänns fast runt höfterna för att stabilisera bäckenlederna och därmed minska ledrörligheten.

TRÄNING, av lågintensiv typ och stretching kan förbättra symtomen vid bäckenledssmärta. Även om bäckenledssmärta i sig gör det svårt att känna sig motiverad att träna, gäller det att försöka övervinna den fysiska och mentala barriären eftersom det lönar sig i längden. Nyckeln till att träna med bäckensmärtan är att börja försiktigt. Rätt träning, hur man planerar och i vilken takt den successivt ska öka gås igenom med dig på kiropraktorkliniken.

AKUPUNKTUR innebär att små, tunna nålar sticks i huden på punkter i kroppen baserat på undersökningsresultatet. I genomsnitt sätts 5-15 nålar vid varje behandling. Akupunktur har använts i århundraden och teorin som metoden utgår ifrån är att nålarna korrigerar och förbättrar kroppens energiflöden (kallat Chi). Förutom nålarna kan akupunkturbehandlingen bestå av tryck, elektrisk stimulering, laser och värmebehandling.

SKOINLÄGG kan jämna ut viktbelastningen på höfterna, särskilt vid benlängdsskillnad eller problem med fötterna som påverkar viktbelastningen på höfterna. Om detta rekommenderas i ditt fall kommer du att få veta mer om vilket typ av inlägg du ska använda samt när och hur. Dina symtom kan ibland kräva behandling både hos kiropraktor och hos annan terapeut. Om dina symtom kräver det så skrivs en remiss till läkare, kirurg eller annan vårdgivare.