Forskning

De senaste 20 åren har en rad olika vetenskapliga rapporter visat på god effekt av kiropraktisk behandling och att behandlingen är säker om den ges av rätt utbildad terapeut.

Forskning bedrivs runt om i världen, bl a på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Forskare vid skolan har sett att kiropraktisk behandling av kroniska nackbesvär minskar smärtan och ger bättre rörelsekontroll i nacken.

En stor internationell studie som varat i 7 år blev klar i februari 2008 (The Bone and Joint Decade 2000-2010, Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders, publicerad i Spine). Studien kommer bland annat fram till följande råd till patienter med nacksmärta:

  • Håll dig så aktiv som du kan och försök att minska stressnivån.
  • Det finns ofta inte bara en enda förklaring till nacksmärtan.
  • Var försiktig med behandlingar som lovar för mycket.
  • Ofta behövs kombinationer av behandlingar. Studien visar att akupunktur, nackmanipulation och massage är bra behandlingar, samt träning, smärtutbildning, nackmobiliseringar, laserbehandling och smärtstillande medicin. Ultraljud och nackkragar rekommenderas inte.
  • Det är ökad risk att få tillbaka nackbesvären om man en gång fått dem.
  • Långa behandlingsserier är inte associerade med bättre resultat. Man ska märka förbättring efter 2-4 veckor om behandlingen passar dig.
  • Det finns för lite forskning om vad som kan förebygga och vad som inte förebygger nacksmärta, det gäller ergonomi, nackkuddar, hållningsförbättringar mm. Det går inte att förutsäga vilket som fungerar.

Läs mer:
Kiropraktisk forskning