Fibromyalgi

Behandling av Fibromyalgi

Fibromyalgi, behandling av kiropraktor

På den här sidan beskrivs hur kiropraktorbehandling görs vid fibromyalgi samt allmän information om fibromyalgi. Det finns olika typer av kiropraktorbehandlingar. Vid Solna Kiropraktorklinik används olika tekniker för olika människor och behandlingen kan göras utan att det gör ont av själva behandlingen. I samband med behandlingen vill vi också bidra med information och rådgivning.

Kiropraktorbehandling vid fibromyalgi görs för att behandla ”smärttoppar” i vissa perioder och för att behandla samtidiga fibromyalgiorsakade muskelspänningar och ”snedställningar” i kroppens muskler och leder.

Kiropraktorbehandling syftar till att påverka nervsystemets smärtreglering. Det är detta system, smärtregleringen, som orsakar fibromyalgi och därför brukar kiropraktorbehandling passa bra som smärtlindring.

Kiropraktorbehandlingen vid fibromyalgi görs förebyggande eller ”underhållande” regelbundet under lång tid med lämpliga intervaller som provas ut och är olika från individ till individ. Det går inte att bota fibromyalgi men det går att minska smärta, minska trötthet, öka rörlighet och funktion och minska samtidiga smärtsyndrom.

Efter en kiropraktorbehandling känner man sig ofta trött och många berättar om att de kunde sova ordentligt för första gången på länge efter behandlingen. Detta kan vara en förklaring till både minskad smärta och minskad trötthet. Vid fibromyalgi förvärras smärtan en hel del just pga dålig sömn.

Fibromyalgismärtan skiljer sig från ”vanlig” smärta. Kiropraktorer är vana med att arbeta med smärta ifrån muskler och leder och kan av den anledningen bidra till att fastställa diagnos. Fel diagnos eller att sent få rätt diagnos är ofta ett problem i samband med fibromyalgi och myofasciella smärtsyndrom.

Kiropraktorbehandlingen syftar också till att öka ledernas rörlighet. Behandlingen riktas mot den eller de mest stela lederna och efter en lyckad behandling går det lättare att röra sig och det kräver mindre energi att t ex böja sig eller promenera. Detta gör att funktionen i vardagliga aktiviteter förbättras och blir mindre energikrävande, orken ökar.

Allmänt om fibromyalgi

Fibromyalgi kan drabba både män och kvinnor och även unga människor kan drabbas. Diagnosen är vanligare hos kvinnor. Fem procent av alla kvinnor har sjukdomen men bara 0,5 procent av männen.

Diagnosen fibromyalgi tar ofta lång tid att fastställa och det är vanligt med fel diagnos. Fibromyalgi är inte en reumatisk sjukdom. Man ser inga inflammationstecken i blodprov om man inte samtidigt har en reumatisk sjukdom. För att ställa diagnosen fibromyalgi (ICD M79.7) ska först andra sjukdomar uteslutas. Det ska förekomma minst tre månaders generell smärta i alla fyra kroppskvadranterna, på höger och vänster sida, övre och nedre kroppshalvan inklusive axialsmärta, dvs. halsrygg, främre bröstkorg och/eller ländrygg. Vid undersökning finns smärta vid lätt tryck på elva av arton specificerade ställen, ömma punkter, så kallade tender points. Det pågår forskning för att utvärdera andra metoder för bättre diagnostik, t ex frågeformulär.

Fibromyalgi kan utlösas av olika orsaker. En utlösande händelse kan vara ett vanligt smärtsyndrom, t ex nackspärr, ryggskott eller tennisarmbåge, övergår till värk i hela kroppen. Sjukdomen kan också utlösas av infektioner, skador, psykisk kris eller en utmattningsdepression. Ofta är det flera faktorer som spelar in. Fibromyalgisymtomen försämras av väderomslag, psykisk eller fysisk stress, hög fysisk belasning, statisk belastning eller repetitivt arbete. Avslappning, lagom motion och kärleksfulla relationer är bra lugn- och rogivare.

Symtomen, smärtan och trötthessmärtan skiljer sig från ”vanlig” led- och muskelsmärta. Det är en annan sorts smärta som är diffus och flyttar runt i kroppen. Det har uppstått en överkänslighet och permanenta förändringar i nervbanorna. Symtomen orsakas inte av depression som många tidigare trodde. Däremot kan sjukdomen leda till en samtidig depression. Orsaken anses numer bero på felfunktion i kroppens smärtsignalsystem. Aktivering av smärtnerver leder till en starkare smärta än vad som är normalt. Även aktivering av beröringsnerver kan leda till smärta istället för information om beröringen. När detta pågår under lång tid blir det väldigt energikrävande och man kan hamna i en ond cirkel. Det kan också leda till att man blir känsligare för andra sjukdomar och ökad benägenhet för andra smärt- och spänningssyndrom. Orsaken till att felfunktionen uppstår är okänd, det är möjligt att det delvis är genetiskt eller att det har med hormoner att göra. En del kvinnor säger att de mår bättre under graviditet. Klart är i alla fall att stress och sömnbrist förvärrar besvären.