Återkommande ryggbesvär

Långvarig ryggvärk och nacksmärta

Solna Kiropraktorklinik hjälper dig att ta bort de mest akuta symtomen och att minska besvären på lång sikt. Vi har hjälpt många människor med återkommande akut nacksmärta eller ständig, molande ryggvärk. Besvären leder ofta till andra symtom än värk, som trötthet och dåligt humör.

Sjukskrivning på grund av ryggvärk och nacksmärta är mycket vanligt och i många fall kan kiropraktorbehandlingen minska sjukskrivningsdagarna.

Kiropraktorn är specialiserad på rörelseapparaten, muskler och leder och hur problem här påverkar människans nervsystem. Av alla yrkesgrupper som behandlar ryggvärk och nacksmärta är kiropraktorn den som möter flest patienter med dessa besvär och den som har längst utbildning inom manuell medicin. Kiropraktorn arbetar förutom med behandling också med diagnostik, dvs att hitta orsaken till smärtan. Många gånger är orsaken till smärtan en störd funktion i ryggraden eller någonstans i kroppens muskler och leder. I dessa fall hittar och behandlar kiropraktorn dessa.
I en del fall orsakas besvären av annat, kiropraktorn kan bedöma detta och hjälpa till med att hitta den mest lämpliga behandlingen.

Även om man tidigare provat sjukgymnastik, naprapati, massage, träning, olika rehabiliteringsmetoder, operationer eller olika mediciner kan kiropraktik fungera. Det beror på att kiropraktorn har ett annat synsätt som innebär att man ser människan som en helhet. Man undersöker inte bara där det gör ont, många gånger kan problemet finnas i kroppens funktion på andra ställen än där symtomen känns. Detta märker vi dagligen på kliniken. Kiropraktik fungerar om problemet, orsaken till besvären, är nedsatt funktion i kroppens muskler och leder.

Det finns numer många vetenskapliga studier som visar att de behandlingsmetoder som kiropraktorn arbetar med har en god effekt på smärta och nedsatt funktion. Det gäller både kort- och långsiktigt på besvär som är akuta eller som varit långvariga, t ex ryggvärk eller nacksmärta. 

På kliniken utvärderas smärtnivå och funktion för alla patienter. Ca 75 % av de som söker för ryggvärk eller nacksmärta blir efter avslutad behandling bättre eller helt bra. Antal behandlingar är i genomsnitt lågt, 3-5 behandlinar är vanligt. Samtliga patienter får efter behandlingen individuellt rehabiliteringsprogram för att ytterligare minska besvären och för att hålla kroppens funktion bra under en lång tid. En del av patienterna med återkommande eller långvariga besvär håller sig bra med förebyggande behandlingar, ofta en gång per månad/kvartal eller år.

På Solna Kiropraktorklinik börjar behandlingen med en ordentlig undersökning av hela kroppens funktion och balans. Vi undersöker också om besvären orsakas av nya eller gamla skador, sjukdom, arbete, hållning, motionsnivå eller andra faktorer som kan ge ryggvärk eller nacksmärta. Om inte kiropraktik kan hjälpa så hjälper vi till att hitta andra metoder.